ÜYELERE ÖZEL

Vekaletname

VEKALET ÖRNEĞİ

        

“Kayseri ili,Melikgazi veya Kocasinan hudutları dahilinde yapılacak olan Toplu konutlardan alacağım, arsa ve konut için resmi, özel, tüzel veya gerçek kişiler nezdinde beni temsile T.C. Hudutlari içinde bulunan yerli ve yabanci bankalardan Toplu Konutla ilgili olmak üzere kredi almaya, ahzu kabza, çek, senet, borçlanma sözlesmesi, taahhütname, kefaletname, beyanname, talepname, muvafakatname, feragatname vb. belgeleri yerime imzalamaya, alınan kredileri Toplu Konut yapim amaçlari dogrultusunda kullanmaya, gerekirse alınan krediyi bankadan adima veya Toplu Konut adina açtiracagi hesaba yatirmaya, bloke etmeye, diledigi zaman çekmeye, hesabi kapatmaya, Belediyeden, Özel Idareden, Hazineden veya diger hakiki ve hükmi sahislardan alinacak olan tasinmaz için ilgili Tapu Sicil Müdürlügünden verilecek olan ferag takrirlerini adima dinlemeye, kabullenmeye, imzalamaya, gerekli tapu sicil ve kayitlarini, talepnamelerini imzaya bu gayri menkullerden Belediyeye, Özel Idareye ve diger hakiki ve hükmi şahıslara bedelli veya bedelsiz terk edilecek olan kisimlarini terk etmeye ifraz tevhit, mübadeleye, rizai taksim ve hisselendirme sözlesmelerini imzalamaya, ifraz yoluyla veya özel olarak parselasyon talep etmeye mübadele yolu ile ferag takrirlerini alip vermeye, Belediye, Özel Idare, Hazine tarafindan adima yapilacak satis, hibe ve mübadele islemlerini yürütmeye bu konularda ferag takrirlerini dinlemeye, kabule, Belediye Özel Idare, Hazine tarafindan tarafima tahsis edilecek olan tasinmazi, Belediye, Bankalar, Sirketler ve diledigi kisiler lehine diledigi bedel, sira, derece, müddet ve sartlarla ipotek etmeye, sonuçta ipotegi fesh ettirmeye, fesh takrirlerini  kabul ve dinlemeye bu konularda ferag takrirlerini kabul ve dinlemeye, imzalanmasi gerekli tapu sicil kayitlarini imzalamaya, ilgili vergi dairelerinde adima her türlü beyannameleri tanzim ve imzalamaya her türlü harç ve rusumlarini yatirmaya, geri almaya, ahzu, kabza, keza edinecegim konutlar için ilgili makam ve bilimum bankalardan 2982 sayili yasa hükümlerinden yararlanmak veya yararlanmamak suretiyle kredi talep etmeye, bu hususta talepnamelerini imzalamaya, Elektrik Sirketi ve Melikgazi veya Kocasinan Belediyesinden adima abone islemlerini yaptirmaya, bu konularda yazilmasa dahi yapabilecegin tüm islemleri yapmaya, yaptirmaya hasili bu yetkilerin bir kismi veya tamami ile baskalarini dahi tevkin tesrik azle mezun ve yetkili olmak üzere, Kayseri TASFİYE HALİNDE S.S.ILDEM TOPLU KONUT YAPI KOOPERATIFI YÖNETIM KURULU’nu birlikte yada tek baslarina ayri ayri umumi vekil nasb ve tayin eyledim” diye ilgili sözlerini tamamladi, okur yazar olan ilgili bizzat okudu, kendisine okundu, yazilanlarin hakiki arzularina uygun oldugunu beyan etmeleri üzerine bu düzenleme altini birlikte imza ettik ve mühürledik.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ